SECTORS

"No volem ser un proveïdor més, volem

ser el teu proveïdor de confiança"

Els nostres equips s'adapten a les més exigents especificacions, utilitzant els diferents codis de disseny i certificats de fabricació necessària per a una producció correcta.

Especialitzats en el disseny i la fabricació i instal·lacions d'equips a pressió amb el mercat CE segons la directiva 97/23/CE.

FARMACÈUTIC

La normativa vigent pel sector Farmacèutic és molt exigent amb els controls de qualitat, és important un acabat perfecte de l'equip, com el control rigorós de seguiment de la traçabilitat dels materials de principi a fi de la seva fabricació, la documentació és tan important com l'acabat perfecte de l'equip. 

Podem estar molt orgullosos dels equips fabricats per al sector farmacèutic, l'experiència, confiança i satisfacció demostrada pels nostres clients ens avalen. 

EQUIPS: 

 • Dipòsits a Pressió.
 • Dipòsits atmosfèrics.
 • Generadors de vapor.
 • Destil·ladores de múltiple efecte.
 • Autoclaus.
 • Instal·lacions de canonades (Pinping) amb soldadura orbital (soldadura de la qualitat més alta) (ASME) (ISO-1127) (DIN-11850).
 • Llaços (Loops) d'aigua i vapor.
 • Reactors amb agitació.
 • Reactors sense agitació.
 • Intercanviadors de calor.
 • Condensadors.
 • Precondensadors.
 • Sistemes de neteja Cip, Sip.
 • Vàlvules.
 • Columnes.
 • Filtres.
 • Carros, portacarros i safates d'esterilització / d'instrumental.
 • Mobiliari farmacèutic (taules, armaris, aigüeres, carros, safates, etc).
farma2
farma3
farma4
farma5
farma6
farma7
farma8
farma9
farma10
farma11
farma12
farma13
farma14
farma15
farma16
farma17
farma18
farma19
farma20
farma21
farma22
farma23
farma24
farma25
farma26
farma27
farma28
farma29
farma30
farma31
farma32
farma33
farma34
farma35
farma36
farma37
farma38
farma39
farma40
farma41
farma42
farma43
farma44
farma45
farma46
farma47
farma48
farma49
farma50
farma51
farma52
farma53
farma54
farma55
farma56
farma1

ALIMENTARI

Fabriquem equips i maquinària per a tot el sector alimentari, la nostra empresa està especialitzada en la fabricació d'equips asèptics i ultralimp.

EQUIPS:

 • Elevadors de columna (Caldertec).
 • Dipòsits a Pressió.
 • Dipòsits atmosfèrics.
 • Generadors de vapor.
 • Instal·lacions de tuberia (PinPing) amb soldadura orbital (soldadura de la qualitat més alta) (ASME) (ISO-1127) (DIN-11850).
 • Reactors amb agitació.
 • Reactors sense agitació.
 • Intercanviadors de calor.
 • Condensadors.
 • Precondensadors.
 • Tremuges.
 • Omplidores ultralimp.
 • Embotidors.
 • Envasadores.
 • Mobiliari (taules, armaris, aigüeres, carros, safates, etc).
ali2
ali3
ali4
ali5
ali6
ali7
ali8
ali9
ali10
ali11
ali12
ali13
ali14
ali15
ali16
ali17
ali18
ali19
ali20
ali21
ali22
ali23
ali24
ali25
ali1

QUÍMIC

Vetllem per la qualitat en cada equip construït per al sector químic, els nostres clients són totes aquelles empreses manufactures que es dediquen a la barreja, transformació i procés de substàncies químiques.

EQUIPS:

 • Dipòsits a Pressió.
 • Dipòsits atmosfèrics.
 • Reactors amb agitació.
 • Reactors sense agitació.
 • Generadors de vapor.
 • Instal·lacions de canonada (PinPing) amb soldadura orbital (soldadura de la qualitat més alta) (ASME) (ISO-1127) (DIN-11850).
 • ntercanviadors de calor.
 • Columnes.
 • Pastadores.
 • Tremuges.
 • Sitges.
quimi2
quimi3
quimi4
quimi5
quimi6
quimi7
quimi8
quimi9
quimi10
quimi11
quimi12
quimi13
quimi14
quimi15
quimi16
quimi17
quimi18
quimi19
quimi1

PACKAGING

Els nostres clients principals són fabricants de màquines per Packaging (Embalatge): Únicament ens dediquem a l'elaboració dels treballs subcontractats pels nostres clients:

EQUIPS:

 

 • Estructures.
 • Dipòsits.
 • Envasadores.
 • Generadors de vapors.
 • Paletitzadores.
 • Transportadors.
 • Elevadores.
 • Enfardadores.
 • Cintes transportadores.
 • Aïlladores.
 • Tremuges.
pack2
pack3
pack4
pack5
pack6
pack7
pack8
pack9
pack10
pack11
pack12
pack13
pack14
pack15
pack16
pack17
pack18
pack19
pack20
pack1

CERÀMIC, TÈXTIL

Fabriquem una gran varietat de productes per al sector Ceràmic i Tèxtil.

EQUIPS:

 • Dipòsits a Pressió.
 • Dipòsits atmosfèrics.
 • Cubes.
 • Campanes.
 • Sitges.
 • Assecadores.
 • Tremuges.
 • Forns.
 • Amasadores.
 • Esmicoladores.
 • Molins.
 • Cintes transportadores.
 • Molins.
 • Cintes transportadores.
 • Estructures.
textil2
textil3
textil4
textil5
textil6
textil7
textil8
textil9
textil10
textil11
textil12
textil13
textil14
textil15
textil1
Scroll to top