SECTORS

"No volem ser un proveïdor més, volem

ser el teu proveïdor de confiança"

 
 
 

Els nostres equips s'adapten a les més exigents especificacions, utilitzant els diferents codis de disseny i certificats de fabricació necessària per a una producció correcta.

Especialitzats en el disseny i la fabricació i instal·lacions d'equips a pressió amb el mercat CE segons la directiva 97/23/CE.

FARMACÈUTIC

La normativa vigent pel sector Farmacèutic és molt exigent amb els controls de qualitat, és important un acabat perfecte de l'equip, com el control rigorós de seguiment de la traçabilitat dels materials de principi a fi de la seva fabricació, la documentació és tan important com l'acabat perfecte de l'equip. 

Podem estar molt orgullosos dels equips fabricats per al sector farmacèutic, l'experiència, confiança i satisfacció demostrada pels nostres clients ens avalen. 

EQUIPS: 

 • Dipòsits a Pressió.
 • Dipòsits atmosfèrics.
 • Generadors de vapor.
 • Destil·ladores de múltiple efecte.
 • Autoclaus.
 • Instal·lacions de canonades (Pinping) amb soldadura orbital (soldadura de la qualitat més alta) (ASME) (ISO-1127) (DIN-11850).
 • Llaços (Loops) d'aigua i vapor.
 • Reactors amb agitació.
 • Reactors sense agitació.
 • Intercanviadors de calor.
 • Condensadors.
 • Precondensadors.
 • Sistemes de neteja Cip, Sip.
 • Vàlvules.
 • Columnes.
 • Filtres.
 • Carros, portacarros i safates d'esterilització / d'instrumental.
 • Mobiliari farmacèutic (taules, armaris, aigüeres, carros, safates, etc).
farma-2
farma-3
farma-4
farma-5
farma-6
farma-7
farma-8
farma-9
farma-10
farma-11
farma-12
farma-13
farma-14
farma-15
farma-16
farma-17
farma-18
farma-19
farma-20
farma-21
farma-22
farma-23
farma-24
farma-25
farma-26
farma-27
farma-28
farma-29
farma-30
farma-31
farma-32
farma-33
farma-34
farma-35
farma-36
farma-37
farma-38
farma-39
farma-40
farma-41
farma-42
farma-43
farma-44
farma-45
farma-46
farma-47
farma-48
farma-49
farma-50
farma-51
farma-52
farma-53
farma-54
farma-55
farma-56
farma-1

ALIMENTARI

Fabriquem equips i maquinària per a tot el sector alimentari, la nostra empresa està especialitzada en la fabricació d'equips asèptics i ultralimp.

EQUIPS:

 • Elevadors de columna (Caldertec).
 • Dipòsits a Pressió.
 • Dipòsits atmosfèrics.
 • Generadors de vapor.
 • Instal·lacions de tuberia (PinPing) amb soldadura orbital (soldadura de la qualitat més alta) (ASME) (ISO-1127) (DIN-11850).
 • Reactors amb agitació.
 • Reactors sense agitació.
 • Intercanviadors de calor.
 • Condensadors.
 • Precondensadors.
 • Tremuges.
 • Omplidores ultralimp.
 • Embotidors.
 • Envasadores.
 • Mobiliari (taules, armaris, aigüeres, carros, safates, etc).
ali-2
ali-3
ali-4
ali-5
ali-6
ali-7
ali-8
ali-9
ali-10
ali-11
ali-12
ali-13
ali-14
ali-15
ali-16
ali-17
ali-18
ali-19
ali-20
ali-21
ali-22
ali-23
ali-24
ali-25
ali-1

QUÍMIC

Vetllem per la qualitat en cada equip construït per al sector químic, els nostres clients són totes aquelles empreses manufactures que es dediquen a la barreja, transformació i procés de substàncies químiques.

EQUIPS:

 • Dipòsits a Pressió.
 • Dipòsits atmosfèrics.
 • Reactors amb agitació.
 • Reactors sense agitació.
 • Generadors de vapor.
 • Instal·lacions de canonada (PinPing) amb soldadura orbital (soldadura de la qualitat més alta) (ASME) (ISO-1127) (DIN-11850).
 • ntercanviadors de calor.
 • Columnes.
 • Pastadores.
 • Tremuges.
 • Sitges.
quim-2
quim-3
quim-4
quim-5
quim-6
quim-7
quim-8
quim-9
quim-10
quim-11
quim-12
quim-13
quim-14
quim-15
quim-16
quim-17
quim-18
quim-19
quim-1

PACKAGING

Els nostres clients principals són fabricants de màquines per Packaging (Embalatge): Únicament ens dediquem a l'elaboració dels treballs subcontractats pels nostres clients:

EQUIPS:

 

 • Estructures.
 • Dipòsits.
 • Envasadores.
 • Generadors de vapors.
 • Paletitzadores.
 • Transportadors.
 • Elevadores.
 • Enfardadores.
 • Cintes transportadores.
 • Aïlladores.
 • Tremuges.
pack-2
pack-3
pack-4
pack-5
pack-6
pack-7
pack-8
pack-9
pack-10
pack-11
pack-12
pack-13
pack-14
pack-15
pack-16
pack-17
pack-18
pack-19
pack-20
pack-1

CERÀMIC, TÈXTIL

Fabriquem una gran varietat de productes per al sector Ceràmic i Tèxtil.

EQUIPS:

 • Dipòsits a Pressió.
 • Dipòsits atmosfèrics.
 • Cubes.
 • Campanes.
 • Sitges.
 • Assecadores.
 • Tremuges.
 • Forns.
 • Amasadores.
 • Esmicoladores.
 • Molins.
 • Cintes transportadores.
 • Molins.
 • Cintes transportadores.
 • Estructures.
tex-2
tex-3
tex-4
tex-5
tex-6
tex-7
tex-8
tex-9
tex-10
tex-11
tex-12
tex-13
tex-14
tex-15
tex-1